Kandidater

Her er vores kandidater til kommune- og regionsvalget den 21. november 2017

Anette Abildgaard Larsen

Spidskandidat

Jeg er 61 år, arbejder som selvstændig jordemoder og akupunktør.
Har 2 døtre og 3 sønner mellem 23 og 40 år og 2 små dejlige børnebørn.

Kommer oprindelig fra Aså nord for Aalborg. Der grundlagde min oldefar Aså Jernstøberi og Maskinfabrik i 1892. Firmaet gik i arv til min bedstefar og siden til min far. Jeg er vokset op i et konservativt hjem, og har ofte lyttet til politiske debatter. Måske er min opvækst en af grundende til, at jeg i dag er selvstændig erhvervsdrivende på 14. år.

Jordemoder arbejdet har fyldt rigtig meget i mit liv. Det har beriget mig med så mange oplevelser.

I 2004 valgte jeg at stoppe som jordemoder i offentligt regi – på grund af flere nedskæringer i det forebyggende arbejde, lukning af fødeafdelingen på Tønder Sygehus (2003) og øgede effektivitets krav. Det var simpelthen ikke længere muligt at udføre arbejdet ordentligt, med respekt for den fødende og den naturlige proces fødslen er.

Jeg har et 2-delt firma.
LarsenLaser.dk, tilbyder akupunkturbehandling med laser – der bruges ofte ingen eller kun ganske få nåle.
BarselsMotellet.dk, tilbyder barsels ophold til nybagte forældre.
Der er meget lidt hjælp at hente efter fødslen. Der er tvungen ambulant fødsel i Region Syd, så familierne udskrives få timer efter fødslen. Det går ud over en vellykket amning og solid familie dannelse. Der tilbydes også ammehjælp i eget hjem.
Jeg arbejder også med 2 koncepter til understøttelse af barnets naturlige udvikling og til ”reparation” af forskellige udviklings-problemer.

Jeg har deltaget en del i debatter om lukning af sygehuse. Først ved lukningen af fødeafdelingen på Dronninglund Sygehus i midten af 1990’erne og siden da det samme skete i Tønder i 2003.

Senest har jeg været aktiv som medlem af ”modstandsgruppen” mod Vindtved Mølle projektet. Har skrevet flere læserbreve under Høringsfasen og et Høringssvar med velbegrundet indsigelse mod opsætning af Havvindmøller på land. De hører til på havet.

Som Byrådspolitiker vil jeg gerne arbejde for anstændighed i politik og forvaltning

Jeg sætter især Fokus på:

– Forebyggelse, Dannelse og Uddannelse i front.
Målrettet forebyggelse betaler sig på sigt – ikke kun økonomisk!

– Vellykket Familie-dannelse – Helt fra begyndelsen.
Fundamentet for fremtiden – Det fortjener stor opmærksomhed!

Der skal tilbydes mere støtte til og uddannelse af forældre. Familien skal have meget mere opmærksomhed hele graviditeten og i de første år efter fødslen. Der skal sættes fokus på naturlig udvikling, sunde relationer, sund livsstil og hjælp til selvhjælp.

– En grundskole i Balance og Begejstring for leg og læring.
Giv plads til efteruddannelse, dobbelt-lærer timer, spot på arbejdsmiljø og få større Arbejds- og Lærings-glæde tilbage i Folkeskolen

  Styrkelse, udbygning og branding af Erhvervs uddannelser
Tønder kommune har fantastiske flotte og velfungerende rammer for Erhvervsuddannelser. Der er et inspirerende studiemiljø – Det fortjener at blive fortalt, højt og stolt, så der tiltrækkes flere unge mennesker til kommunen.

  Attraktive Bosætnings-muligheder.
Både for ældre tilflyttere, for unge der flytter tilbage efter endt uddannelse, for børnefamilier og for studerende. Evt. øge antallet af studieboliger.
Fleksibel pasnings garanti i Daginstitutioner. Fokus på fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud.

  Fornuft frem for regler – eks. vis indenfor Handicap og Ældreområdet.
Krav om anstændig udførelse af ældreplejen. Fokus på ensomhed.

 

Allan Poulsen

Byrådskandidat

Inden du skal beslutte dig til, hvem du vil stemme på, af alle de gode konservative kandidater der er til kommunalvalget i vores kommune, så vil jeg gerne fremhæve mine fokusområder, hvor jeg måske i dit optik gør en forskel i forhold til de andre kandidater.

For jeg vil, hvis jeg bliver valgt, arbejde stenhårdt for:

 • At kommunens ældre, når de skal tildeling praktiske hjælp, får den nødvendige hjælp og hvor der som udgangspunkt anvendes fornuft før regler. Der skal være en ret til frit, at vælge plejehjem og vore ældre skal have den nødvendige hjælp til, at blive i egen bolig længst muligt. Ikke flere plejehjemslukninger.
 • At vi får en velfungerende folkeskole, hvor læring er i højsædet. Hvor fag som dansk og matematik har prioritet. Hvor der skabes de bedste rammer for folkeskolen, og hvor skoleledelsen, lærere og ikke mindst forældrebestyrelsen har indflydelse. Sæt folkeskolen fri igen. Stop for de udmagrende lange skoledage. Der skal tilføres område kompetenceløft og mulighed for relevant efteruddannelse for skolens ansatte.
 • At kommunens tilbud på børnepasningsområdet løbende tilpasses arbejdsmarkedet. Der er mange forældre der pendler langt til og fra deres arbejde og som har vanskeligt ved at få tingene til at hænge sammen – særligt om man kan nå at hente sine børn i daginstitutionen. Derfor skal daginstitutionernes åbningstider skal tilpasses forældrenes arbejdsliv. Der bør arbejdes på at skabe ”natpasning”, herved vil det være muligt for enlige forældre vil kunne påtage sig skifteholdsarbejde.
 • At ændre den affolkning af kommunen ved at medvirke til at det bliver attraktivt at bosætte sig her hos os. Det kan gøres gennem et aktivt og blomstrende kultur og fritidsliv. Tønder kommune har et omfangsrigt foreningsliv som er et positivt attraktivt. Såvel bredde- og eliteidræt skal dyrkes. 
 • Centerbyerne skal styrkes og påtænkte forbedringer for Tønder midtby skal igangsættes snarest. Det har varet længe nok – sæt i gang. Trafikplanlægning i kommunen virker hovedløs og nye tiltag skal ikke ske uden en inddragelse af borgerne og erhvervslivet, gamle og forfaldne ejendomme skal nedrives så billedet af en smuk by bevares.

Hvis du kan genkende dig selv i disse udsagn – ja så skal du stemme på mig den 21. november 2017 – nummer to på den konservative liste ALLAN POULSEN

 

Anette Konstmann

Byrådskandidat

Kandidat til Kommunalbestyrelsen       

Nr 3 på liste C

Jeg vil arbejde for !

 • Fokus på folkeskolen, flere lærer, støtte timer til børn med særligt behov, mindre klasser, sæt skolerne fri, selvbestemmelse til skoleledelsen og forældre bestyrelsen.
 • Skolerne skal være selvejende giv ansvaret tilbage til skolerne, tilliden tilbage til vores skoleledere lærere og pædagoger, de brænder for deres arbejde.
 • Ansvarlig ældre politik, kendte ansigter, kend din hjemmehjælper. Ikke flere nedlæggelser eller sammen lægninger af plejehjem, frit valg, nær området tæt på familien, anstændighed i forvaltningen. Bløde værdier.
 • Fornuft før regler, til føre området efter uddannelse og op kvalificering! Effektiv plan, efter  indlæggelser, effektiv genoptræning.
 • Anstændig og pligtopfyldende sagsbehandling, mere effektiv, særligt fokus på børn ved skolestart, så de ikke bliver tabt i systemet, skal gribes ind i tide.
 • Vi skal udvikle og ikke afvikle, beholde de unge så de kan bidrage, til lokal samfundet, og ikke miste dem til nabo kommunerne.
 • Cykelsti fra Bredebro til Løgumkloster, så skole distrikterne hænger sammen, bedre nær trafikbusser mere effektiv vest/øst
 • Bevare dagplejen i private hjem, så de små for den bedst mulige, start i livet, i trygge rammer.
 • Gode uddannelsestilbud til de unge, særligt fokus og  tilbud til dem som ikke kan, gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår.  

Lidt om mig.

Jeg er 42 år

Har 5 børn hvoraf den ældste er i fast job, to er i lære som smede, en går på Sosu-uddannelsen, en på 8 år  i folkeskolen.

Jeg er opvokset i Bredebro, og bor i Bredebro

 

Thomas Nordsted Sørensen

Byrådskandidat

En bedre infrastruktur vil give os alle en fordel,  og samtidig gøre det mere attraktivt for udefra kommende investorer og erhverv.

Infrastruktur er mange ting men i bund og grund går det ud på at gøre et land eller en del af et land bedre egnet og rustet til at klare de udfordringer fremtiden byder. 

Jeg kæmpe for en udvidelse og omlægning af hovedvej A11. Jeg ønsker at Nord Vest Tyskland som ligger syd for os, og Esbjerg kommune som ligger nord for os kommer med på ideen, det vil skabe en større og bedre glidende trafik igennem vores kommune.

Det skal være attraktivt at starte nyt eller flytte bestående firma til kommunen, derfor skal de trafikale og ikke mindst de kommunikative forhold være i orden. Det skal være sådan at enhver husstand i kommunen kan få fibernet lagt ind til bygningen til en fast lav pris, således at der ikke vil være nogen form for hindring, når man vil starte en stor internet butik, hvor hastigheden på internettet spiller en væsentlig rolle – opstart af nye internet butikker er i en kæmpe vækst for tiden. Jeg vil arbejde for at denne vækst også vil kunne ske i vores kommune.

Den offentlige transport halter lidt.

Hvis et ”ældre” ægtepar eller samlevende som bor i eksempel Højer, og én af parterne bliver anbragt på et plejecenter i Bredebro, hvilket der er set eksempler på, så er det næsten umuligt for den anden part at komme med bus til Bredebro.

Bor man i Bredebro er det også meget vanskeligt at komme til Padborg med offentlig transport.

Dette problem skal vi have rettet op på, sådan at der er en bedre mulighed for at komme både frem og tilbage her i det sydvestlige hjørne af riget. Det er i særdeleshed vigtigt for både unge og ældre der overvejer at bosætte sig i Tønder kommune.

Vi skal sikre en hurtig, fair og anstændig sagsbehandlingstid for landbruget og andre erhverv.

Der stilles i dag store krav til landbruget, og til hvordan vores fødevarer produceres og dyrene behandles. Her skal vi som politikere i kommunen være med til at sørge for at landbrugets vilkår ikke bliver således at det frister vores landmænd til at flytte til en anden kommune eller i værste fald til udlandet. Landbruget selv og de indirekte erhverv og arbejdspladser som landbruget skaber, er et meget vigtigt aktiv for Tønder kommune og det skal bevares.

Generelt skal det være let og ukompliceret at starte virksomhed i Tønder kommune, og er der tale om en pladskrævende industri eller produktions virksomhed der overvejer at starte, eller flytte til kommunen, bør man have en plan klar med nye tiltag. Det kunne eksempelvis være en ekstra rabat på byggegrunden, eller byggemodning af grunden. Alt i alt skal der tænkes utraditionelt, når man vil tiltrække mere erhverv, og dermed også flere borgere til kommunen. 

Vi skal konstant arbejde for en fortsat forbedring af vores sundhedssystem, og en eventuel aktivitets udvidelse af Tønder sygehus, vore lægehuse, pleje og ældre centre.

Hvis uheldet er ude og en borger bliver syg eller endnu værre, falder om med hjertestop så skal responstiden være så kort som mulig, og helst med en tid på under 10 minutter i hele kommunen.

Det er vores pligt som kommunens politikere at sørge for at kommunens borgere, ung som gammel kan føle sig trygge.

Der er masser af penge, ressourcer, og arbejdspladser i vores affald.

Jeg ser det som en hidtil uudnyttet mulighed for kommunen, at forske lidt i affaldet.

Derfor vil jeg arbejde for, at der nedsættes et udvalg som skal forske i en bedre sortering på kommunens bestående anlæg og afsætning, og det kunne eventuelt være sammen med private investorer.

Cirkulær affaldsøkonomi er en fælles investering i fremtiden som er helt og absolut nødvendig for vores natur og miljø. Kommunen er forpligtet af nationale forhold til at sortere 50% af borgernes affald. Ved en videre udvikling vil man få mulighed for at sorterede i nogle flere og renere fraktioner, og nogle af disse fraktionerne kan så afsættes til en bedre pris, der igen vil nedsætte borgernes omkostninger, samtidig er det også godt for vores, og Danmarks teknologi udvikling. 

Vi skal passe på de bløde trafikanter.

Jeg er for udbygning af cykelstier, dog er der nogle ”sorte” pletter på kommunens eksisterende cykelstier som enten af hensigtsmæssige og ikke mindst sikkerhedsmæssige årsager snarest bør rettes eller laves om.

 

Bo Hersbøll

Byrådskandidat

Min fokusområder er en styrkelse af indsatsen over for udsatte børn og unge. Der skal mere hjælp til, og det forebyggende arbejde skal øges, og så skal der være opfølgning på alle sager.

Der skal arbejdes for bedre bosætningsmuligheder, med hjælp og tilbud til tilflytterne.

Påskønnelse af det frivillige arbejde, og mere oplysninger om det stærke foreningsliv vi har i kommunen.

Jeg vil også arbejde for en retfærdig konkurrence med offentlige midler.

Og så lidt om mig selv: Jeg er 63 år, og plejefar. Derudover kører jeg taxa. Jeg har været vælgerforeningsformand i Højer, og jer er én af de mange ildsjæle i Tønder Festival, jeg er også med i bestyrelsen for Det Konservative Folkeparti i Tønder kommune.

 

Lau Nørgaard

Byrådskandidat

 

Morten Overgaard

Regionsrådskandidat

Jeg er 46 år og født i Grindsted. På 15. år gift med Anne Marie og sammen har vi to børn, der går i Tønder Distriktsskole. Jeg er selvstændig konsulent og rådgiver virksomheder om ledelse og forretningsudvikling efter at have arbejdet for store virksomheder indenfor industri, dagligvarer og IT. 

Efter år med besparelser og forandringer er der brug for at stabilisere organisationerne i vores sundhedsvæsen. Sundhedsvæsenets mange arbejdspladser skal være attraktive – præget af arbejdsglæde, faglig udvikling og høj ledelseskvalitet, så vi kan holde på de mange dygtige medarbejdere og tiltrække nye i nødvendigt omfang. Lederne skal sætte medarbejderne i centrum, så sætter medarbejderne patienterne i centrum. Vi skal have tillid til, at medarbejderne udfører opgaverne i faglighedens navn og i stor udstrækning selv kan prioritere i hverdagen.

Sundhed i landdistrikterne

Vi, der bor i landdistrikterne, skal også have god adgang til sundhedsvæsenet. Vi skal have den praktiserende læge indenfor rimelig afstand, at ambulancen kommer, når vi har brug for den og at vi ikke skal køre ret langt for simple undersøgelser og behandlinger på sygehusene.

Lægehelikopteren i Grænselandet

Lægehelikopteren i tyske Niebüll er vigtig for borgernes tryghed omkring akutberedskabet i Grænselandet. Den ordning skal bevares.

Kandidater til kommunalvalg

Anette Abildgaard Larsen
Byrådsmedlem

Kandidater til regionsrådet