Anette Abildgaard Larsen

 

AAL udtaler:

”Jeg har efter mange overvejelser besluttet at koncentrere mig om mit politiske arbejde i Tønder Kommune (TK).  

Heldigvis har C stadig et godt bud på en kandidat til FV – Nemlig Birgitte Klippert

Det forpligter at være udvalgsformand og er, efter min opfattelse, ikke foreneligt med en mulig plads i Folketinget.

Som folkevalgt kommunalpolitiker, er jeg en af borgernes stemmer hen mod udvikling og vækst i TK. Det føler jeg mig meget forpligtet af – på den gode måde.

Derfor har mit engagement, min ansvarlighed og ordentlighed i det betroede arbejde her i kommunen naturligvis førsteprioritet

En af opgaverne som formand for SU, er at opretholde og gerne forbedre vores nuværende serviceniveau til borgere i alle aldersgrupper.

Det sker i tæt samarbejde med tilknyttede interesseorganisationer og ikke mindst med forvaltningen, der altid er behjælpelig med videreudvikling af nye ideer og tilhørende økonomiske beregninger

Der er ikke altid plads til de helt store armbevægelser, fordi vi er begrænsede af de tilgængelige økonomiske midler.

Et andet tema er rekruttering og fastholdelse af personale indenfor pleje- og omsorgsområdet.

Disse udfordringer arbejder det samlede udvalg og forvaltningen på at løse – til gavn for flest mulige borgere”

Mit navn er Anette Abildgaard Larsen, 65 år. Er fra Asaa i Vendsyssel. Uddannet laborant fra Frederikshavn Tekniske Skole, med praktik på Pharma Plast i Værløse 1975 (en A.P. Møller virksomhed). Uddannet jordemoder i Aalborg 1987.

Jeg har 3 sønner, 2 døtre og 2 børnebørn. Mine 3 yngste har gået i skole på Tønder Kommuneskole.

Efter 13 år som jordemoder i Nordjylland, valgte en lun vendelbo så at flytte til Tønder i juni 2000. Nåede desværre kun at arbejde som jordemoder på Tønder sygehus i 3 år, inden det akutte beredskab – og dermed fødeafdelingen blev lukket ned. Derefter tilknyttet Haderslev jordemodercenter i 1½ år. Etableret eget firma med jordemoderydelser og akupunktur-behandlinger i 2004. Firmaet er under stadig udvikling. Det er et godt supplement til mit politiske arbejde.

Siden januar 2018 har jeg været medlem af kommunalbestyrelsen. Er medlem af Børn- & Skoleudvalget og Kultur- & Fritidsudvalget. Arbejdet er krævende, udfordrende og spændende. Det har jeg ikke lyst til at slippe. Derfor stiller jeg op til en ny 4-årig periode.

I december 2020 fik vi et sæde mere besat i Kommunalbestyrelsen. Harry Sørensen fra Løgumkloster valgte at skifte til Konservative. Det betyder meget, at kunne diskutere aktuelle sager med en partifælle.

Vi har et stærkt kandidathold, forventningerne er høje og det peger klart i retning af et rigtig godt valgresultat den 16. november.

Konservative vil arbejde målrettet for et godt tværpolitiske samarbejde i en atmosfære præget af ordentlighed, gensidig respekt og tillid. Det er helt afgørende for, at Kommunalbestyrelsen kan arbejde effektivt til gavn for hele Tønder Kommune.

Kig forbi Konservative Tønder’s Facebook side, de enkelte kandidaters Facebook sider. Her lægges jævnligt nyheder op

I ikke prioriteret rækkefølge, er nogle af vores politiske temaer i overskrift:

  • Grøn omstilling, uden kæmpevindmøller på land. De hører til på havet
  • En værdig, omsorgsfuld og effektiv ældrepleje
  • Fokus på oprettelse af videregående uddannelser i Tønder Kommune
  • Øget erhvervsvenlighed
  • Flere attraktive ungdoms- og ældreboliger, med vægt på bæredygtigt byggeri
  • Familier, Dagtilbud- og skoleområdet
  • Sammen i bevægelse i alle aldre, på tværs af alder.
  • Infrastruktur
  • Turisme i udvikling

Landspolitisk vil vi arbejde for at få løst lokale udfordringer, som kræver opbakning og handling fra Christiansborg.

Det gør vi, FORDI VI KAN! Vi har en direkte linje til vores parti på Christiansborg.

Aktuelt arbejder vi på:

  • At opsætning af 500 højspændingsmaster ned gennem Vestjylland revurderes og der vælges en alternativ løsning. Følg med på Facebook ”Nej til elmaster i Tønder Kommune”