.

 

Vælgerforeningens formand Helle Glass

 

 

Fra Kommunalbestyrelsens møde februar 2023

Anette nyt medlem i Samdrift Tønder

sundhedssamarbejdet mellem Tønder Kommune og Region Syddanmark

Det overordnede formål med det bilaterale sundhedssamarbejde mellem Tønder Kommune og Region Syddanmark er at udvikle og styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af kommune, psykiatri og somatik.

Sygehusmatriklen i Tønder er den fysiske ramme for samarbejdet.

3 politikere fra Tønder Kommune

3 politikere fra Regionen

11 administrative ledere og en repræsentant  fra Sygehusets venner

Har alle til opgave at udvikle Tønder Sygehus.

 

Kommunalbestyrelsen

Hans Schmidt         Anette Abildgaard Larsen

 

 

Kandidat til Folketinget

Birgitte Klippert

Ful fart på valgkampen. Jeg har været igang længe.

Klik her og se min hjemmeside