Ny stærk kvinde i front for De Konservative i Tønder Kommune

Anete Abildgaard Larsen er kar til at tage handsken op efter Henning Schmidt

Det har været nogle meget spændende måneder op til valget. Der var rigtig mange forskellige opgaver, som alle har lært mig en masse nyt og givet mig en større viden om og forståelse af, hvor nuanceret og indholdsrig kommunalpolitik er.                                                                                                                       

Det pirrer min lyst til at byde ind med fornyelse af det eksisterende og til at komme med ideer og inspiration til en fremtid hvor vi sammen løfter Tønder kommune til et højere niveau – på alle områder.                                                                                                                                                                           Som debutant er jeg i fuld gang med at klæde mig godt på til opgaven i Kommunalbestyrelsen.                  Mit ønske om at kommer i Børne og Skoleudvalget blev opfyldt. Og da jeg også blev tilbudt en post i Kultur og Fritids udvalget, takkede jeg naturligvis også ja til det. Det er 2 udvalg med meget spændende arbejdsområder, så jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang til årsskiftet.                                           

Hovedopgaverne her er alle noget jeg brænder for.

Især børne- og familieområdet, helt fra livets begyndelse, har min store interesse. Familien er samfundets fundament – herfra kommer grundlaget for den videre udvikling i samfundet. En målrettet, styrket indsats på familie- og unge området i form af inspirerende og anvendelig forældre forberedelse, er med til at bane vejen for et rigere liv – både i opvæksten og i voksenlivet.  Samlet er det en investering i fremtiden – det gavner alle borgere.

Hele Skoleområdet skal også have et løft, gerne med forebyggende tiltag, hvor forældre og børn klædes på til mødet med skolen. Lærere og skole ledelse skal tilbydes efteruddannelse, så de formår at mestre de krav og udfordringer der dagligt er i deres arbejde.

Arbejdsmiljøet omkring alle kommunalt ansatte bør undersøges med henblik på at sætte ind med forbedringer alle de steder, der er brug for det!

Trivsel, både i familien og på arbejde, har stor betydning for livskvaliteten generelt. Derfor er borgeren, uanset alder, altid i centrum, når der skal tages beslutninger om forandring.

Jeg forbereder mig ved at sætte mig ind i, de sager der arbejdes på i de 2 udvalg, jeg er medlem af.        

Jeg har også fulgt en del byrådsmøder, på video eller på Rådhuset.                                                            

Borgerne anbefales at gøre det samme, så afstanden mindskes mellem borgere og politikere – det forbedrer tillid og troværdighed.

Politikere rangerer som nr. 25 ud af 25 professioner i en rundspørge om Troværdighed! Jordemødre (som er min profession) ligger på en flot 1. plads. Den troværdighed vil jeg tage med ind i det politiske arbejde – jeg vil fortsat være meget synlig i det offentlige rum og i debatten omkring temaer, der optager borgerne i kommunen.

Mødet med andre politikere har været meget positivt og inspirerende. Jeg har mødt stor imødekommenhed fra alle sider.

Kommunalbestyrelse er et bredt felt af engagerede politikere, der er villige til at yde deres allerbedste på tværs af politiske holdninger og værdier. Det er jeg stolt af at deltage i.

Anette Abildgaard Larsen

Bliv en del af holdet

Få direkte adgang til politikere, der arbejder for dig, dit hjem og Tønder Kommune. Bliv en del af den konservative fremgang i dag!

Et levende demokrati består af engagerede borgere – og den direkte vej til politisk indflydelse går gennem medlemskab af et politisk parti.

Der er mange måder at være partimedlem på. Alt lige fra det rolige støttemedlemsskab til det aktivistiske medlemskab. Du bestemmer selv dit aktivitetsniveau, vi sætter stor pris på alle medlemmer.

Vores arrangementer giver afsæt for det, der er i centrum: Den politiske debat om Danmark, Tønder Kommune, og verden omkring os.

Så er du konservativ og borgerlig, så meld dig ind i dag.

Fordel 1

Med et medlemskab vil du få en større indflydelse på de politiske beslutninger. Du støtter samtidig de konservative visioner, kampagner, og naturligvis arbejdet i vælgerforeningen.

Fordel 2

Du får en lettere adgang til landsdækkende netværk af mennesker, der tror på og arbejder for den borgerlige-konservative sag.

Fordel 3

Hvis du vil, kan du blive en aktiv del af den konservative bevægelse, og få direkte indflydelse på partiets kandidater og partiets politik. Alle medlemmer modtager både medlemsbladet Politisk Horisont, nyhedsbreve og invitationer til politiske og sociale arrangementer.
Uanset hvad du vælger, er din støtte for os vigtigvigtig for os!

Deltag i den lokale debat på Facebook

Deltag i den nationale debat på Facebook

Kontakt din vælgerforening

Bestyrelsen

Birgitte Klippert
Formand, Webmaster
Christina Iwang Søndergård
Økonomiansvarlig
Anette Abildgaard Larsen
Medlemsansvarlig, Sekretær
Bo Hersbøll
Bestyrelsesmedlem
Johnny Pedersen
Bestyrelsesmedlem
Robert Risgaard Lauritzen
Bestyrelsesmedlem

Politikere

Anette Abildgaard Larsen
Byrådsmedlem

Centrale mærkesager